برنامه صندوق نوآوری برای حفظ دارایی‌های فکری شرکت‌های دانش بنیان

خبرگزاری ایسنا به گزارش ایسنا، مرضیه شاوردی در نشست مجازی با عنوان “مجموعه دوره‌های مالکیت فکری برای رشد شرکت‌های کوچک و متوسط “، با اشاره به رتبه ۲۱ جهانی ایران در ثبت اختراعات، رتبه چهارم در ثبت علائم صنعتی افزود: صندووق نوآوری و شکوفایی همواره حامی حفظ مالکیت فکری شرکت‌های دانش بنیان و فناور بوده … ادامه خواندن برنامه صندوق نوآوری برای حفظ دارایی‌های فکری شرکت‌های دانش بنیان