هشدار یک پژوهش درباره تاثیرات دانشگاه تک جنسیتی در نگرش استاد و دانشجو

خبرگزاری ایسنا به گزارش ایسنا، در چند سال اخیر، ترکیب جنسیتی در دانشگاه‌ها از جمله مسائلی است که توجه تحلیل‌گران مسائل اجتماعی را به خود جلب کرده است. آنچه از تحلیل و توجه به آمارهای موجود در این‌باره به دست می‌آید افزایش تعداد روزافزون دختران در دانشگاه‌ها و کاسته شدن تعداد پسران است. البته این … ادامه خواندن هشدار یک پژوهش درباره تاثیرات دانشگاه تک جنسیتی در نگرش استاد و دانشجو