شایسته نیست تغییرات سیاسی در انتخاب ریاست جهاد دانشگاهی نقش داشته باشد

خبرگزاری ایسنا دکتر محمد رضا پورعابدی در پاسخ به خبرنگار ایسنا در مورد شایعه انتخاب رئیس جدید برای جهاد دانشگاهی گفت: انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی دارای فرآیندی است که در اساسنامه جهاد دانشگاهی که به‌ تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی  رسیده است. طبق  اساسنامه، هیات امنای جهاد دانشگاهی کاندیدای جدید برای ریاست این نهاد را انتخاب کرده … ادامه خواندن شایسته نیست تغییرات سیاسی در انتخاب ریاست جهاد دانشگاهی نقش داشته باشد