تاکتیک خیابانی آمریکا در مذاکرات وین/وقت کشی بر مدار «توافق موقت»

خبرگزاری مهر: خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: دور هشتم مذاکرات وین این روزها به خیابان یک طرفه ای می‌ماند که انتهایش معلوم نیست. البته اینکه همه طرفین روی حصول پیشرفت اتفاق نظر دارند، جای تردید ندارد. نشست‌های کارشناسی در چهار سطح برچیدن تحریم‌ها، تعهدات هسته‌ای، ضمانت‌ها و راستی آزمایی به گونه‌ای مستمر در حال پیگیری … ادامه خواندن تاکتیک خیابانی آمریکا در مذاکرات وین/وقت کشی بر مدار «توافق موقت»