ارتقای هویت پرستاران با اجرای قانون تعرفه گذاری

باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان – عبادی گفت: ارتباط مالی بین مردم و ارائه دهنده خدمات به نوعی یک سم است و قرار نیست که بیمارستان بنگاه اقتصادی باشد. تعرفه گذاری پرستاری از اول زمستان اجرایی شده‌ و عقب ماندگی کوتاه مدتی وجود دارد؛ اما بودجه تعرفه گذاری در حساب ما است. قانون … ادامه خواندن ارتقای هویت پرستاران با اجرای قانون تعرفه گذاری