برگزاری ششمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان لواسان

خبرگزاری ایرنا : به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای این جلسه قاضی بابایی خطاب به متهم ردیف نوزدهم از او خواست تا در جایگاه قرار گیرد. متهم جباروند ضمن رد اتهامات وارده به خود گفت: بنده اصلاً آقایان حیدریان و شیخی را نمی شناختم ساختمانی نیمه ساز در لواسان خریداری کرده بودم … ادامه خواندن برگزاری ششمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان لواسان