روش جدید محققان چینی در تشخیص سرطان ریه

باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان  – دانشمندان چینی می‌گویند روشی را یافته اند که می‌توان بوسیله آن سرطان خون را با استفاده از آزمایش خون کشف کرد. اهمیت این مسئله در آنجاست که با آزمایش خون می‌توان سرطان ریه را در مراحل اولیه تشخیص داد و به همین طریق، جان‌ بی شماری را … ادامه خواندن روش جدید محققان چینی در تشخیص سرطان ریه