رفتارهای آدمی در کالبد حیوانی نقاشی شد

خبرگزاری ایسنا به گزارش ایسنا، در توضیح این نمایشگاه آمده است: «مجموعه پیش رو نگاهی است به رفتارهای آدمی در کالبد حیوانی، زندگی همان اتفاقی است که ما را از حقیقت خود دور یا به سیرت پاکمان نزدیک می‌کند و مجموعه زندگی بیان همین زندگی است. آن هنگام که انسان‌ها به نزاع می‌پردازند و همچون … ادامه خواندن رفتارهای آدمی در کالبد حیوانی نقاشی شد