آیین خضر نبی در گیوی برگزار شد

خبرگزاری ایسنا در این آیین کهن که در روستاهای شهرستان کوثر و شهر گیوی برگزار می‌شود اهالی با فرا رسیدن ایام نزدیک به بهار پایان سرمای زمستان را در قالب این مراسم گرامی داشته و نسبت به تهیه محصولی با نام قووت اقدام می‌کنند. روستاییان با آسیاب کردن حبوباتی همچون نخود و لوبیا و اضافه … ادامه خواندن آیین خضر نبی در گیوی برگزار شد