نظریه محققان زلزله‌شناسی درباره فعال شدن مجدد منطقه مکران

خبرگزاری ایسنا به گزارش ایسنا دکتر محمد زعفرانی، استاد پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی در سمینار بازنگری لرزه خیزی سواحل مکران برای برآورد خطر زمینلرزه که به صورت آنلاین از سوی این پژوهشگاه برگزار شد، گفت: در زمینه برآورد خطر زلزله و خطر سونامی در منطقه مکران دو رویکرد “سنتی سناریو … ادامه خواندن نظریه محققان زلزله‌شناسی درباره فعال شدن مجدد منطقه مکران