تهیه نقشه جامع گسل‌های مکران از سوی پژوهشگاه زلزله

خبرگزاری ایسنا به گزارش ایسنا دکتر محمد تاتار در سمینار بازنگری لرزه خیزی سواحل مکران برای برآورد خطر زمینلرزه که به صورت آنلاین از سوی این پژوهشگاه برگزار شد، از اجرای مطالعات جامع در زمینه لرزه خیزی منطقه مکران خبر داد و گفت: اولین گام برای اجرای این مطالعات، تهیه کاتالوگ جامع از زلزله‌های تاریخی … ادامه خواندن تهیه نقشه جامع گسل‌های مکران از سوی پژوهشگاه زلزله